Cenník

1 minúta - 0,50 €

Permanentka

36,00 € / 80 minút
(0,45 € / 1 minúta)
Platí 1 rok od dátumu vydania